Yoğuşma Teknolojisi ve Duvar Tipi Yoğuşmalı Kaskad Kazan Uygulamaları

Klasik kazanlarda kazana zarar gelmemesi için yoğuşmaya izin verilmez. Bu nedenle hem baca gazı sıcaklığı bilinçli olarak yüksek tutulur hem de baca gazının içindeki su buharı bacadan dışarı atılır. Bu durum ciddi bir enerji kaybına neden olur.

Yoğuşmalı kazanlarda ise korozyona dayanımlı özel alaşımlar kullanılarak hem baca gazı sıcaklıkları çok düşürülür, buna istinaden baca gazı hacmi azaltılır hem de su buharı yoğuşturularak baca gazının içindeki enerji dışarı atılmamış olur. Bu sayede yoğuşmalı kazanlarda norm kullanma verimi %110 a ulaşır. Böylelikle ısıl konfor daha az yakıt sarfiyatıyla elde edilmiş olur. Bu tip cihazlarda geniş eşanjör yüzeyleri ile yüksek su sıcaklıklarında da bu verim korunur.

Özel alaşımlı yapıları sayesinde yüksek ısı iletme yeteneği ile işletme sıcaklığına çok hızlı ulaşır ve değişken sıcaklık ihtiyaçlarına çok büyük bir hızda uyum sağlayarak, yük değişimlerinde neredeyse 'sıfır' kayıp elde edilir.

Türkiye'de şehir şebeke sularında klor kullanılmaktadır. Bu tip kazanların en büyük özelliği de klordan etkilenmemesidir. Suyun içinde eriğik halde bulunan klor, su ısıtılınca ayrışır ve agresif hale gelir. Klor iyonları çok küçük boyutta olduklarından paslanmaz çelik de dahil olmak üzere her türlü malzeme ile temas ettiklerinde tane aralarına girerek korozyona sebep olur, delinmeler oluşturabilirler.

Doğalgazla çalışan bu tip cihazlar dış hava ve iç hava sıcaklıklarında programlanabilir otomatik panel sayesinde çok hassas olarak ölçerek binanın o anki gerçek ısı ihtiyacını hesaplayabilir. Cihaz kapasitesini buna göre otomatik ayarlayabilir, çalışma eğrisi otomatik olarak tesbit edilebilir. Kullanıcı veya servis müdehalesi gerekmeden, cihaz kendi kendisini yönetir.

Kaskad Sistem

Birden fazla sayıda duvar tipi yoğuşmalı kazanın paralel bağlanmasıyla kaskad sistem oluşur. Kaskad sistem, özel kontrol panalleri ile birden fazla duvar tipi yoğuşmalı kazanı paralel çalıştırmak ve tek bir kazan gibi kullanmak mümkündür. Kaskad sistemde bütün kazanlar modülasyonlu olarak çalışmaktadır ve kazanlara otomatik olarak rotasyon uygulanmaktadır. Yoğuşmalı duvar tipi kazanlardan oluşturulan kaskad sistemler, ilave birçok avantaja daha sahiptirler. Bu avantajları aşağıdaki maddeler halinde sıralamak mümkündür;

Bu sistemler tam modülasyonlu brulöre sahiptir ve bu brulörde hava ve yakıt birlikte oransal olarak ayarlanır. Modülasyonlu brulörü ve fanı ile kapasiteyi kontrol eder.

Oransal kontrol yanında aynı zamanda sıra kontrol avantajına da sahiptir, böylece toplamda kapasite %2 ile %100 arasında sürekli kontrol edilebilmektedir. %0-2 arasındaysa oransal kapasite kontrolü, pompa modülasyonu (pompa çalışma süresi kontrolü) yardımıyla sağlanır. Brulör modülasyonuna paralel gerçekleşen pompa modülasyonu sayesinde sistemde dolaşan su miktarı, dolayısıyla da kayıplar azalır, sürekli yüksek sıcaklık farkı sağlanarak yüksek verim elde edilir.

Oda sıcaklığı kontrol hassasiyeti 0,1 °C değerindedir.

Primer pompalar çok küçüktür, dolayısıyla elektrik tüketimi de çok azdır. Cihazlar duvarda kullanıldığı için yer kaybı çok azdır, gövdesi küçük olduğundan ışınım ile ısı kaybı çok azdır. Çok daha küçük boyut, yüzey alanı ve su hacmi sayesinde çok daha az bekleme-durma kayıplarına sahiptir.

Tek zonlu ısıtma sistemlerinde ve tek zon + boyler sistemlerinde karıştırıcı üç yollu vana ve aksesuarlarına ihtiyaç duymaz.

Alev sıcaklığı çok düşüktür, bu nedenle azot emisyonları 20 mg/kWh değerinin altında kalır, çevreci sistemlerdir.

Sistem sürekli yedeklidir. Yani, herhangi bir kazanda oluşabilecek bir arıza için tüm sistemin durmasına gerek yoktur. Özellikle okul, hastahane ve otel gibi tesislerde bu çok önemlidir.

Hermetik baca bağlantısı mümkün olduğundan, baca bağlantılarında avantaj sağlar. Her cihaz ortak bacaya bağlanabildiği gibi, gerekli durumlarda tek tek baca bağlantısı da yapılabilir.

Sıralı cihazlar 24 saatte bir sıra değiştirir, bu sayede tüm cihazlar eşit zamanda çalışır ve eşyaşlanırlar.

Hava - yakıt karışımı pnömatik olarak yapıldığından baca çekişi etkilenmez, mevsim değişikliğinde tekrar brulör ayarı gerekmez. Pnömatik brulör kontrolü sayesinde kazanda kurum oluşumu engellenir, hava-yakıt karışımı dengelenir ve sürekli yüksek verim ile çalışır.

Günümüzde kaskad sistemlerde 25 kazana kadar birlikte kumanda edebilmel mümkündür. Bu tip ısıtma sistemleri klasik tip yer tipi kazanlara göre, ortalama koşullarda %30 civarında yıllık yakıt ekonomisi sağlamaktadır. Doğalgazın sürekli pahalandığı günümüzde bu tip bir kazan revizyonu ile işletmede yapılacak tasarruf artacaktır.

Yoğuşma teknolojisi ve duvar tipi yoğuşmalı kaskad kazan uygulamaları ile alakalı bilmek istediğiniz tüm detaylar için bizimle irtibata geçebilirsiniz. Eski sisteminizin verimliliği, buna alternatif olacak yoğuşmalı kaskad kazan sisteminin ilk yatırım ve fizibilite çalışmalarını yaparak, ne kadar ciddi tasarruf edeceğinizi sizlerle paylaşabiliriz.

 

"Tesisat mühendisliği konularında her türlü soru ve sorunlarınıza uzman kadromuzla çözüm bulmaktan mutluluk duyacağız."