Merkezi Isıtma Sistemleri, Yer Tipi Kazanlar ve Brulörler

Kazan, yakıtın kimyasal enerjisinin yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı enerjisini taşıyıcı akışkana aktaran bir basınçlı kaptır.

Yakıt yanma odası(ocak) adı verilen kapalı bölümde bir brülör vasıtası ile yakılır. Sistemde kullanılan akışkan, yanma odasında ışınım ve taşınım yoluyla, kazanın konveksiyon yüzeyi denilen diğer kısımlarında ise sadece taşınım yoluyla ısıtılır. Isıtılan ya da buharlaştırılan akışkan çeşitli proses ya da ısıtma uygulamalarında kullanılmak üzere kazanı terk eder.


Kazan Çeşitleri
Kazanlar değişik kriterlere göre sınıflandırılırlar. Bunlardan başlıcaları:

Kullanılan Akışkanın Özelliklerine Göre: Sıcak Su Kazanları Kızgın Su Kazanları Kızgın Yağ Kazanları Buhar Kazanları Yapılışlarına göre kazanlar Döküm kazanları Çelik kazanlar Yakıt cinslerine göre 3'e ayrılır. Katı yakıtlı kazanlar: Kazanda üretilecek enerjiyi katı yakıtların yakılması sonucu üreten kazanlardır. Kömür, Odun, Talaş, Fındık kabuğu, pirina vb. yakıtlar Sıvı yakıtlı kazanlar: Kazanda üretilecek enerjiyi sıvı yakıtların yakılması sonucu üreten kazanlardır. Fuel oil, Motorin, (Mazot) Gaz yağı. Gaz yakıtlı kazanlar: Kazanda üretilecek enerjiyi gaz yakıtların yakılması sonucu üreten kazanlardır. LPG, Doğal gaz, Biyogaz, Hava gazı, Jenerator gazı.

Brülör, yakıtın hava ile uygun oranda karıştırılarak tam olarak yakılmasını sağlayan cihazlardır. Brülörler atmosferik ve üflemeli olmak üzere ikiye ayrılır. Atmosferik brülörler gaz ile çalışan ve alçak basınç aralığında yanma sağlayan brülörlerdir. Yanma olayının düşey doğrultuda gerçekleştiği brülör grubudur.( Doğalgaz ve lpg ile çalışan kazan ve kombilerde kullanılmaktadır.) Hareketli parça ihtiva etmedikleri için sessiz çalışırlar.Meme, karışım borusu, iç yanma odası ve yanma levhasından oluşur. Memeden çıkan gaz, ortamdan havayı da beraberinde sürükleyerek brülör içine girer ve gaz+hava karışımı kendiliğinden oluşur.

Fanlı (üflemeli) brülörler, yanma havasının aynı anda brülörün yanında veya ayrı olarak monte edilmiş bulunan bir fan yardımıyla elde edildiği ve yakıt ile yanma havası karışımının brülörün kafasında sağlandığı brülörlerdir.Yanma olayının yatay doğrultuda bir fan yardımı ile gerçekleşir.Üflemeli brülörler yakıt türüne göre çeşitli gruplara ayrılırlar.

Merkezi ısıtma sistemleri ile alakalı tüm detaylar için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 

"Tesisat mühendisliği konularında her türlü soru ve sorunlarınıza uzman kadromuzla çözüm bulmaktan mutluluk duyacağız."